Magasiner og medlemsblade vinder guld

Danskere foretrækker primært at læse magasiner og medlemsblade på tryk fremfor digitale versioner. Det viser en ny undersøgelse om brevets styrker.

I samarbejde med Megafon undersøgte Post Danmark i februar og marts 2012 danskernes holdning til en række af de tryksager, der sendes ud med post. Den omfattede lidt over 1.000 besvarelser, og den viser, at tryk stadig står stærk på en række områder.

På tryks vinderhold er det uden tvivl magasiner og medlemsblade, der løber med guldet. 80 pct. foretrækker nemlig at læse magasiner på tryk og 61 pct., når det drejer sig om medlemsblade fra humanitære organisationer, fagforeninger og idrætsforeninger.   

Selv om konkurrencen fra de digitale medier bliver større og større, er der ud over magasiner og medlemsblade stadig informationer, som vi foretrækker at få på tryk. Det gælder bl.a. forsikringspapir, tilbud og reklamer.

Digitalholdet slår tryk, når det gælder informationer fra klubber eller foreninger, nyhedsbreve, lønsedler og kontoudtog. I Post Danmarks undersøgelse dækker de elektroniske medier over henholdsvis e-boks, e-mail, netbank og hjemmesider.

De tætte løb

I omkring en tredjedel af tilfældene er der dog tale om et tæt løb. Ser vi fx på informationer fra det offentlige, er det næsten fifty-fifty: 49 pct. foretrækker at få denne slags informationer på papir i et brev mod 48 pct., som hellere vil modtage det elektronisk eller ved at klikke sig ind på en hjemmeside.

Når det gælder pensionsoplysninger vinder de digitale medier kraftigt ind på det trykte brev med cifrene 46 pct. mod 53 pct. Det samme gælder informationer fra ens realkreditinstitut, hvor brevet bliver slået med ni pct. 

Det samlede resultat

Lægger vi alle tallene fra alle grupperne sammen, er kapløbet meget tæt, dog i brevets favør. Sammenlagt er der kun lidt over tre pct. flere, som foretrækker at modtage informationerne som fysisk brev. Resultatet viser også, at under to pct. ønsker selv at hente informationerne via en hjemmeside.

Selv om brevet får kamp til stregen, viser resultaterne, at brevet stadig har nogle unikke fordele. En overvejende del af befolkningen mener nemlig, at det fysiske brev giver et bedre indtryk af afsenderen end et elektronisk, at det signalerer professionalisme, og at informationen er troværdig, vigtig, overskuelig og læsevenlig. Samtidigt er det fysiske brev også klar vinder, når det handler om at fange modtagernes opmærksomhed.

E-mailen dominerer dog på nogle områder: Danskerne vurderer, at den er det medie, der er nemmest at besvare og klart det bedste, når informationerne skal modtages hurtigt.

 

25/06/2012

 

Følg os på LinkedIn


Tilbage til oversigten

Upload dine tryksager

RSS