Digitale sluser åbnet på vid gab

28. april 2011

Forudsigelserne om internettets fortræffeligheder som reklamemedie er lige så gamle som nettet selv. Men selv om der op gennem halvfemserne og nullerne er skrevet kilometervis af spalte- og skærmlinjer om salgs- og indtjeningsmulighederne, kan hastigheden indtil for to år siden bedst beskrives som "sindig".

- Det har været en langsom opstart, konstaterer Jørgen Blauert, adm. direktør for reklamebureauet Recommended.

For to år siden røg proppen så af ketchupflasken, fortæller han:

- Her oplevede vi, at sluserne blev åbnet på vid gab, og i dag kan et traditionelt reklamebureau som vores ikke længere klare sig med de klassiske dyder, altså tv-kampagner fulgt op med annoncering i trykte medier og outdoor. Vil man have en berettigelse på markedet i dag, skal man kunne tilbyde reklame og marketing på samtlige medieplatforme, trykte og digitale, og kunne gøre det i det samspil, der kaldes integreret kommunikation.

Recommended rustede sig til at møde denne udfordring ved for fire år siden at købe det digitale bureau Zupa, der bl.a. har Danske Bank som kunde og har udviklet "Din Mening", den del af bankens site hvor kunderne kan give deres mening til kende.

- Vi kunne se, at det ville tage for lang tid at få sådanne kompetencer ved organisk eller naturlig udvikling i bureauet, så vi valgte at købe dem i stedet for, fortæller han.

Nye roller

Han har altid opfattet reklamebranchen som et turbulent sted at arbejde men mener, virkeligheden var lidt mere enkel for ti år siden, end den er det i dag.

- Kerneopgaven er stadig den samme, nemlig at få et budskab ud til målgruppen og få målgruppen til at handle. Men i dag skal et bureau som vores forholde sig til ultramange medier, så ufordringerne er mangedoblet. For mig at se befinder vi os midt i et paradigmeskift, hvor vi konstant er tvunget til at vurdere, om vores nuværende værktøjer og metoder er tilstrækkelige.

Et udtryk for paradigmeskiftet er også ændringen i den rollefordeling, der hidtil har været blandt bureauerne. Jørgen Blauert fortæller, at der i grove træk var tre forskellige: de traditionelle reklamebureauer, de digitale bureauer og mediebureauerne.

- I dag ser vi en tendens til, at de tre grupper begynder at kannibalisere hinanden for medarbejdere, netop for at være i stand til at tilbyde deres kunder integreret kommunikation.

Springer fra tue til tue

Recommended har tilsyneladende klaret sig godt i kampen, for bureauet blev sidste år nummer et i Danmark, målt på bruttoomsætning. Det har i dag 130 ansatte mod ca. 70 for ti år siden. Og hvordan bærer man sig så ad med det?

- Jeg vil lige sige, at det ikke er vores mål at være størst, men at være bedst, siger Jørgen Blauert og tilføjer, at det selvfølgelig er en fordel at være landets største, fordi det lægger et økonomisk fundament til investering og eksperimenter.

Han forklarer, at Recommended altid har været god til at "springe fra tue til tue", altså bevæge sig hen over usikker grund uden at falde i vandet.

- Når vi er kommet godt igennem selv vanskelige år, bunder det i en meget pragmatisk holdning til tiden og fremtiden. Vi har således femårsplaner for vores økonomiske mål, mens vi i vores øvrige planlægning navigerer hurtigt, hvis tiden kræver forandring og omstilling. Og evnen til at kunne det, tror jeg, bliver meget afgørende i årerne, der kommer - ganske enkelt fordi det, der optager os i dag, kan være helt uaktuelt i morgen.

Fortsat plads til tryk

Selv om de digitale sluser nu står åbne og nye medietyper presser sig på, mener han ikke, at ét medie vil stå tilbage som vinder efter at have skubbet andre ud.

- Jeg tror fx ikke på, at tryk bliver udkonkurreret af webben. Alle medietyper er nødvendige, fordi de supplerer hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden. Der vil således altid være behov for tv og tryk til at trække folk ind på internettet.

Han mener desuden, at det trykte medie har den store fordel, at det er bedre til at ramme en målgruppe præcist, hvorimod nettet er et sted, hvor brugeren bliver bombarderet med alle former for informationer - inklusive alle dem man ikke har brug for.

Og så opfatter han tryk som "rart", fordi det giver læseren en fornemmelse af noget gedigent og nævner en historie fra den tyske virksomhed Siemens. Her ønskede ledelsen at lægge personalebladet på nettet, men medarbejderne protesterede.

- De ville have det på tryk for at tage det med hjem, så familie og venner også kunne læse det.

Sociale medier er en del af pakken

Et af de nye reklame- og marketingområder er sociale medier som Facebook og Twitter. De er især velegnede til en direkte dialog mellem virksomhederne og deres kunder. Men kan der tjenes penge på dem? En eller anden har sagt om dem, at sociale medier er ligesom Afrika: masser af mennesker, men ingen penge. Hertil siger Jørgen Blauert:

- Sociale medier er en del af pakken, hvis man beskæftiger sig med integreret kommunikation. De er ikke til at komme udenom. På den anden side skal alle virksomheder stille sig selv spørgsmålet: "Hvad skal vi der", for det er utroligt ressourcekrævende at tage den dialog.

Tilbage til oversigtenJørgen Blauert, Adm direktør i Recommended

Citat

"I dag skal et bureau som vores forholde sig til ultramange medier, så udfordringerne er mangedoblet"

Modtag nyhedsbrev og gratis guide

Få både en gratis guide samt spændende indlæg og cases leveret direkte til din indbakke.