Reklameafgift hjælper ikke miljøet

Carsten banner

Et bedre miljø og en check på 280 kr. om året til de svagest stillede. Det er de begrundelser, som regeringen har givet for indførelsen af den nye afgift på reklametryksager, der træder i kraft fra 2013.

Om de 23 kr. ekstra om måneden til de svagest stillede for alvor rykker, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men afgiften rykker i hvert fald ikke i forhold til miljøet.

Afgiften vil nemlig betyde, at en større del af tryksagsproduktionen risikerer at flytte til lande med lavere lønomkostninger end i Danmark. Det vil ofte være lande, som ikke er underlagt de samme miljøkrav som Danmark, så det kan få en negativ effekt i det samlede globale miljøregnskab. 

Over 80 pct. af de tryksager, der fremstilles i Danmark, er produceret på et svanemærket trykkeri, hvor der stilles strenge krav til råvarer, produktion og bortskaffelse. Men som der lægges op til nu, vil reklameafgiften ramme alle husstandsomdelte tryksager - også de miljørigtige. På den måde vil reklameafgiften straffe de danske trykkerier, som hører til blandt verdens mest miljørigtige. Der er ikke tale om en grøn afgift, men en produktafgift uden mulighed for at skille de miljørigtige tryksager fra tryksager i almindelighed.

Hvis regeringen og Enhedslisten virkelig ønsker at hjælpe klima og miljø, bør afgiften rettes mod miljøforhold, der virkelig batter. Det kan for eksempel være, at der fra politisk hold sættes en grænse for CO2-udledningen ved produktionen af den enkelte tryksag. Og det kan nemt lade sig gøre ved hjælp af et nyt klimaberegningsværktøj ClimateCalc

Det ville betyde, at man belønner produktionen af klimarigtige tryksager og styrker danske grafiske virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet. 

Samtidig er reklamer og andre tryksager ikke affald men en vigtig ressource, der genbruges op til syv gange, og danskerne er blandt verdens bedste til at aflevere de brugte tryksager til genbrug. Det gælder især de steder, hvor kommunerne har prioriteret indsamlingssystemer, der gør det nemt for borgerne at sortere rigtigt.

 

Carsten Bøg, miljøchef i Grafisk Arbejdsgiverforening

Emner:

Kommentarer

Skriv kommentar

Din email bliver ikke offentliggjort.

Seneste kommentar