Grafiske virksomheder vil konkurrere på klimahensyn

Et nyt danskudviklet værktøj, som viser klimabelastningen i alle dele af tryksagsproduktionen, er blevet branchestandard i en række europæiske lande.

Klimaberegneren eller ClimateCalc, som er værktøjets internationale navn, er over de seneste år udviklet af miljøafdelingen hos Grafisk Arbejdsgiverforening (GA).

Værktøjet gør producenterne i stand til præcist at beregne og kommunikere den klimabelastning, som en bestemt tryksag repræsenterer. Det kan svinge med helt op til seks gange, og dermed får køberen mulighed for at vælge en mindre CO2-udledende eller evt. helt klimaneutral løsning.

Det er første gang, at det på europæisk niveau er lykkedes at samle en branche om en fælles standard for beregning af klimabelastning. Derfor håber GA, at modellen kan blive en inspirationskilde og prototype for andre brancher inden for produktion, transport, mv.

GA's ambition er, at man med mere præcise klimaberegninger skal kunne differentiere de enkelte reklametryksager fra hinanden og ad den vej styrke danske grafiske virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Samtidig får også tryksagskøberne fra offentlige og private virksomheder mulighed for at gøre en ekstra indsats for klimaet - og profilere sig på det.

- Der tales meget om CO2-neutrale produkter, men ikke meget om hvilke faktiske tal denne neutralitet bygger på. Med klimaberegneren for tryksager er der bedre mulighed end nogensinde for at dokumentere, hvad der rent faktisk neutraliseres, siger miljøchef Carsten Bøg fra GA og fortsætter:

- Og samtidig kan det dokumenteres, hvor energieffektivt produktet er. Dermed kan klimahensynet i fremtiden blive et endnu vigtigere konkurrenceparameter for de ofte udskældte reklametryksager, og det bliver langt nemmere og mere attraktivt for tryksagskøberne at vælge en miljøbevidst profil.

 

Bør det fremgå af en tryksag, hvor meget CO2 den indeholder? Giv os dit svar i boksen til højre.

 

18/01/2012

 

Følg os på LinkedIn

 

 

  

Find os på LinkedIn

Tilbage til oversigten

Bør det fremgå af en tryksag, hvor meget CO2 den indeholder?


RSS