Følesansen hjælper hjernen

En ny undersøgelse fra Norge bekræfter, at der er forskel på at læse en tekst på skærm og papir. Du får en dybere og mere varig forståelse af indholdet, når du læser en tekst på papir.

Ifølge den norske forsker, Anne Mangen fra Universitetet i Stavanger, spiller den måde, man navigerer gennem en tekst, en stor rolle i læreprocessen.

Når man sidder med fysiske materialer, opfatter hjernen det som mere virkeligt, og det optages derfor lettere i hukommelsen, end når man ser det samme materiale på en skærm. Det skyldes bl.a. trykte materialers taktile egenskaber, der sikrer, at flere sanser kommer i spil, herunder følesansen.

Om undersøgelsen

Selve undersøgelsen blev udført på 72 elever i 10. klasse, som blev delt i to grupper. Begge grupper fik tildelt to tekster, en skønlitterær tekst og en sagprosatekst.

Den ene gruppe skulle læse teksterne som PDF-filer på en almindelig computerskærm, den anden gruppe skulle læse på papir.

Dårlige resultater ved skærmlæsning

Resultaterne viste klart, at forståelsen var bedre hos eleverne, som læste på papir. Det gjaldt både den skønlitterære tekst og sagprosaen.

Den fysiske bog giver læseren en fornemmelse af, hvor meget man har læst, og hvor meget der er tilbage af teksten. Det giver et overblik, som den elektroniske tekst ikke giver.

Denne sanselige, direkte oplevelse giver dig et mentalt kort over hele teksten. Når du ikke kun kan se, men også røre, bliver det lettere for hjernen.

Hvis du derimod læser den samme tekst på en skærm, kan du også genfortælle indholdet, men du kan ikke bruge det lige så let i andre sammenhænge.

Læs mere om undersøgelsen her

10-04-2013

Følg os på LinkedIn


Tilbage til oversigten

Hvor foretrækker du at læse?



RSS