Reklameaviser sænker prisen på dagligvarer

En ny rapport vender rundt på tidligere konklusioner om højere priser på grund af tilbudsaviser. Rapporten viser nemlig, at reklameaviserne rent faktisk sænker prisen på dagligvarer.

I sommer meldte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klokkeklart ud, at tilbudsaviserne gør dagligvarerne dyrere. En ny rapport viser nu det modsatte, nemlig at tilbudsaviserne gør dagligvarerne billigere.

Rapporten "Husstandsomdelte reklamer mest til gavn" er lavet af Copenhagen Economics for FK Distribution og Post Danmark.

Partner og adm. direktør i Copenhagen Economics, Claus Kastberg Nielsen, stiller store spørgsmålstegn ved mange af de konklusioner, der opstod på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport.

Han mener, at de langt hen ad vejen var fuldstændig forkerte eller fyldt med misforståelser.

Imagereklame hæver prisen

Konklusionerne om dagligvareprisstigninger, som opstod på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport, ville ifølge Claus Kastberg Nielsen være sande, hvis der var tale om imagereklamer.

Det vil sige, reklamer, der ikke formidler faktuel viden om produktet, men som forsøger at give produktet en følelsesmæssig værdi. Denne form for reklamer ses oftest som tv-reklamer, outdoor og i magasiner.

Husstandsomdelte reklamer hører ind under kategorien informative reklamer. En videnskabelig undersøgelse viser, at imagereklamer er med til at presse priserne op. Samtidig konkluderer undersøgelsen, at informative reklamer bl.a. giver mere aktiv konkurrence og dermed lavere priser.

En ny undersøgelse fra Østrig bekræfter også, hvad der sker, når reklamer forsvinder: Fjerner man informative reklamer, så stiger forbrugerpriserne, men fjerner man imagereklamer, så falder forbrugerpriserne.  

Mere end bare tilbudsaviser

I modsætning til manges opfattelse, er det misvisende at kalde husstandsomdelte reklamer for tilbudsaviser. De husstandsomdelte reklamer indeholder i virkeligheden få egentlige tilbud.

Copenhagen Economics har i sin rapport talt, hvor mange tilbud der var i 13 større husstandsomdelte dagligvarereklamer. Resultatet var, at kun 38 pct. af alle varer i disse reklamer udgjorde egentlige pristilbud.

De øvrige reklamer giver faktuel information om pris, nye varer, varernes oprindelse og kvalitet, eller også optræder de, fordi butikken gerne vil huske forbrugerne på, at de eksisterer.

 

18/10/2011

 

Følg os på LinkedIn


Tilbage til oversigten

RSS