10 argumenter for tryk

1. Et virkningsfuldt push medie

Tryksagen er det perfekte push medie - det skaber opmærksomhed om et givet produkt eller serviceydelse. Tryksagen skaber trafik til en hjemmeside. For eksempel kan rejsekataloget virke som inspiration til valg af rejsemål, mens nettet er perfekt til at booke og detailsælge informationer.

2. Den optimale opmærksomhedsskaber

Mailboksen er fuld og postkassen er tom. I dag hører det efterhånden til sjældenhederne at modtage trykte direct mails. Derimod kommer de elektroniske mails ind i en stadig stigende strøm. Tryksagen skaber opmærksomhed i det nye mediebillede, og budskabet trænger nemmere igennem.

3. Lægger op til fordybelse

Tålmodigheden når man arbejder med online-medier er meget lav. Nettet er flygtigt, og hvis man ikke hurtigt finder det, man søger, surfer man videre. Der bruges kort tid på hvert enkelt opslag. Tryksagen, derimod, kan gemmes, tages frem, når det er belejligt, og man kan bedre holde ud at læse længere tekster på tryk Man husker bedre, hvad man har læst på tryk.

4. Kan afspejle virksomhedens værdier

Mulighederne med tryk, valg af papir og færdiggørelse er uendelige. Man kan sende et signal om produktet eller virksomheden, der umiddelbart afspejles i den tryksag, brugeren har i hånden. I en elektronisk udgave kan designet signalere det samme, men præsentationen vil altid være to-dimensionel.

5. Øger relevansen for modtageren

En direct mailing, hvor de grafiske muligheder er udnyttet i forhold til modtagerens behov, evt. kombineret med dufte, prøver m.m. kan opnå højere frivillig modtager involvering og opfattet relevans.

6. Øget troværdighed

Trykte medier, nyhedsmedier og bøger, har været igennem en redaktionel bearbejdning. Med on-line mediernes indtog og muligheden for at lægge fuldstændigt uredigerede informationer ud på nettet, kan troværdigheden af de fundne informationer være tvivlsom. Det trykte medie signalerer redaktionel bearbejdning og dermed højere troværdighed.

7. Kan gemmes, bruges og tages med overalt

On-line medierne skriver i sand.  Den information, man kan finde én dag, er væk den næste. Desuden er man afhængig af strøm, internet opkobling m.m. for at få adgangen til informationerne. Det trykte medie kan gemmes, bringes med overalt og genbruges.

8. Bedre til formidling af vigtig information

Koder, fakturaer og andre vigtige informationer har tendens til at drukne, hvis de kommer elektronisk. Især hvis det ikke er informationer, man venter. Hvem har ikke modtaget e-mails om at indberette koder, bankoplysninger og cpr nr. til afsendere af mere eller mindre lødig karakter? Hvis det derimod fremsendes pr. brev, opfattes det som mere sikkert og troværdigt.

9. Giver modtageren oplevelser

Papirets mangfoldighed og de mange efterbehandlingsmuligheder, der findes, giver mulighed for at give modtageren en unik oplevelse med det trykte medie

10. Optimal farvegengivelse

For produkter hvor den korrekte farvegengivelse er essentiel, er der intet der slår tryksagen. Farver der vises på en skærm har ikke den samme farveægthed.

Modtag nyhedsbrev

Nyhedsbrevet  indeholder cases, ideer til tryksager og undersøgelser om vores brug af medier - både de trykte og elektroniske.

YouTube: Lær alt om begrebet "bog".
YouTube: Dengang brug af "bog" krævede helpdesk
YouTube: Hvorfor papir er bedre end computer