Aflivning af miljømyter 2011

I 2011 sendte vi en direct mail ud, med fokus på miljø myterne. Direct mailen bestod af en aflang træstammelignende konvolut med overskriften "Før du fælder dom over tryksagen". Inde i konvolutten var der en træk-ud-folder, hvor en skov var afbilledet på begge sider og med overskriften på forsiden "Vi vil gerne aflive nogle myter og misforståelser om tryksagen".

Ved at trække ud i folderen kunne man se tre myter komme frem én efter én i en træstamme midt på forsiden. Under hver myte kunne man samtidig læse om, hvad der reelt er fakta i forhold til hver myte. Når man havde trukket hele folderen ud, kom en række genbrugsprodukter af papir frem. Disse papirprodukter var præmier, som modtagerne kunne vinde ved at deltage i en konkurrence, der var knyttet til direct mailen. Se flere billeder her.

Efter en effektmålingen af Post Danmark, viste det sig at 20 pct. af dem, som mente, at tryksagsproduktionen er en belastning for miljøet, betragter nu tryksagen som mindre miljøbelastende efter, at de har modtaget folderen. Læs hele effektmålingen her.

 

 

Tilbage til oversigten