Fakta om tryk og miljø

Nedenfor er listet 16 punkter op, der belyser fakta i forhold til tryk og miljø.

 1. Brugte reklamer og andre tryksager er ikke affald, men derimod en vigtig ressource, der genanvendes op til syv gange til fx toiletpapir, køkkenruller, avispapir, æggebakker, emballage, mv.

        
 2. Danmark har en høj indsamlingsprocent af brugte tryksager - særligt reklamer - og især de steder, hvor kommunerne har prioriteret indsamlingssystemer, der gør det nemt for den enkelte borger at sortere rigtigt.

 3. Der udledes ca. ét kg. CO2 pr. kg. reklametryksag. Det svarer til 0,6 pct. af husstandens samlede CO2-udledning - altså godt en halv pct.

 4. I ovenstående tal indgår ikke den CO2-gevinst, der er ved at genanvende tryksagen.

 5. Alternativet til den trykte reklame er at søge tilbuddene på nettet, der også udleder CO2. Brugen af computere og især servere udgør over to pct. af verdens samlede CO2-udslip.

 6. Der findes endnu ingen veldokumenterede metoder til at vurdere, hvad det koster i CO2 at læse tilbudsaviser på nettet i forhold til i en trykt udgave.

 7. De undersøgelser, der alligevel er udført, viser, at der med stor sandsynlighed vil være en højere CO2-udledning forbundet med at læse hele tilbudsavisen på nettet - bl.a. på grund af det store grafikindhold, der er i en elektronisk tilbudsavis.

 8. Manglende viden om nettets miljømæssige belastning betyder, at miljøpolitiske argumenter om nettet som alternativ til tryksagen kan føre forbrugeren bag lyset.

 9. Papiret til dansk producerede tryksager kommer primært fra velforvaltet europæisk skovbrug.

 10. De europæiske skovarealer øges hvert år, og i dag er over 44 pct. af Europas samlede areal dækket af skov. De seneste fem år er arealet vokset med, hvad der svarer til tæt på Danmarks størrelse.

 11. FN opmuntrer befolkningen i Europa til at bruge endnu mere træ og flere træprodukter fra de europæiske skove.

 12. Ved hjælp af et nyudviklet klimaberegningsværktøj kan kunderne nemt stille krav til tryksagens CO2-udledning. Værktøjet er udviklet af GA på baggrund af DTU's livscyklusanalyser og for nyligt implementeret som en standard og et værktøj for hele den grafiske branche i Europa.
  www.climatecalc.eu kan man få en demonstration af værktøjet.

 13. Stort set alle de farver, der anvendes i danske offsettrykkerier i dag, er godkendt under den nordiske miljømærkeordning Svanen. Ny teknologi har i de senere år mindsket både forbrug og spild af farve væsentligt.

 14. Spildevand fra offsettrykkerierne er stort set ikke-eksisterende.

 15. Mere end 80 pct. af de tryksager, der fremstilles i Danmark, er produceret på et svanemærket trykkeri.

 16. Stort set ingen af de kemiske stoffer til produktion af tryksager står på EU's REACH-lister over problematiske stoffer.

 

Udvalgte kilder:  "Ecolabelling of printed matter II" (Working Report no. 24, 2006). Miljøstyrelsen, 2006, og Global Forest Resources Assessment 2010, FAO Forestry Paper 163, 2010, 

Modtag nyhedsbrev og gratis guide

Læs mere omkring miljømyterne og få inspiration til bedre og mere effektiv brug af de trykte medier. Modtag også en gratis guide ved tilmelding.