Skader tryksager skovene?

 • Det meste af det papir, som bruges i Danmark, stammer fra velforvaltet skovbrug
  i Europa
 • Omkring 44 pct. af Europa er i dag dækket af skov
 • De sidste fem år er de europæiske skovarealer vokset med det, der svarer til tæt
  på Danmarks størrelse
 • FN opfordrer til, at der bruges flere træprodukter
 Kilder
 

Er brugte tryksager affald?

 • Brugte tryksager er en værdifuld ressource, der genbruges op til syv gange
 • Brugte tryksager bruges fx til nyt papir, køkkenruller, toiletpapir og emballage
 • Brugte tryksager er i dag en mangelvare og efterspørges over hele verden
 • I Danmark indsamles over 60 pct. af tryksagerne til genbrug
 • Resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed
  fossile brændsler som kul og gas
 Kilder
 

Skader produktionen af tryksager miljøet?

 • Danske trykkerier har siden 1990'erne været blandt verdens førende inden
  for miljøledelse som fx EMAS og ISO 14001
 • I dag foregår over 80 pct. af tryksagsproduktionen i Danmark på et
  svanemærket trykkeri
 • Svanemærket stiller skrappe krav til ressourceforbrug i produktionsprocessen
  og krav til emballage og bortskaffelse
 • Svanemærket stiller desuden krav til indholdet af miljøbelastende og
  sundhedsskadelige stoffer i produktet
 Kilder
 

Modtag nyhedsbrev og gratis guide

Læs mere omkring miljømyterne og få inspiration til bedre og mere effektiv brug af de trykte medier. Modtag også en gratis guide ved tilmelding.